STUŽKOVÁ 2019 – DOM ODBOROV, ŽILINA

';

Kompletné technické zabezpečenie ozvučenia a osvetlenia priestoru pre stužkovú slávnosť

Video: Stužkuj.sk 

Share:
IGIDJ.SK