Štefánska párty 2018

';

Technické zabezpečenie ozvučenia a osvetlenia pre veľkokapacitné priestory (1000ľudí)

Video: Martin Michút

Share:
IGIDJ.SK