Štefanská párty 2019

';

Technické zabezpečenie ozvučenia a osvetlenia pre veľkokapacitné priestory (1000ľudí)

Video: Screamer Production 

Share:
IGIDJ.SK